CHI TIẾT BÀI BÁO


Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bảnTác giả: Nguyễn Văn Bản (1), Nguyễn Thị Hồng Vân (2),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Kĩ năng đọc là một trong bốn kĩ năng thể hiện năng lực ngôn ngữ có vai trò vô cùng quan trọng trong học tập và giao tiếp của mỗi người cũng như học sinh tiểu học. Dạy tập đọc cho học sinh lớp 4, lớp 5 ở tiểu học không chỉ hướng tới mục tiêu học sinh biết đọc thông mà còn hướng tới việc các em phải hiểu và cảm thụ sâu sắc về văn bản. Bài báo này đề xuất dạy tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác kĩ năng đọc (đọc thầm - hiểu; đọc - tóm tắt; đọc - hiểu; đọc - cảm thụ văn bản) nhằm giúp học sinh rèn luyện tốt các mức độ của kĩ năng đọc và cảm thụ được các tác phẩm văn chương góp phần hình thành và phát triển nhân cách. Từ khóa: Tập đọc, văn bản đọc, kĩ năng đọc, năng lực cảm thụ.

Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675)
Số 33 (Tập: )
Năm xuất bản: 2018
Trang: 3-7

Số lần xem: 104

XEM THÊM

Cao Dao Thép (1), "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời kỳ mới" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 6 (6) , 2020 , 203-205
Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Sử dụng bản đồ tư duy giảng dạy nội dung Thể thức và trình bày văn bản hành chính cho sinh viên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 118 (3) , 2019 , 42-43,124
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU