CHI TIẾT BÀI BÁO


Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANETTác giả: Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Hạn chế của giao thức AODV là gói yêu cầu tuyến (RREQ) không được thiết kế nhằm mục đích an ninh. Vì vậy, nút độc hại có thể tấn công mạng bằng cách phát liên tục gói RREQ với tần suất cao, được gọi là tấn công ngập lụt gói RREQ. Kết quả là tạo ra bão quảng bá làm tăng rất lớn hao phí truyền thông và lãng phí tài nguyên. Bài báo này đề xuất một phương pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của hình tấn công này. Đầu tiên, bằng mô phỏng trên NS2, bài báo xác định giá trị ngưỡng (TH) là tần suất tấn công mà nút độc hại gây hại rất ít hoặc không ảnh hưởng đến hệ thống; Tiếp theo, cải tiến cơ chế khám phá tuyến của giao thức AODV để loại bỏ gói RREQ nếu khe thời gian khám phá tuyến nhỏ hơn giá trị ngưỡng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng giải pháp của chúng tôi rất hiệu quả trong môi trường mạng có nút độc hại dựa trên tham số là phụ tải định tuyến và tỷ lệ gửi gói thành công.

Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388)
Số 11 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: 13-26

Số lần xem: 117

XEM THÊM

Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 3 (124) , 2018 , 98-103
Nguyễn Văn Đệ (1), Châu Quỳnh Dao (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số 1 (0) , 2018 , 84-87
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), Doan Hoang (3), "MLAMAN: a novel multi-level authentication model and protocol for preventing wormhole attack in mobile ad hoc network" , Wireless Networks (ISSN:1022-0038) , Vol 25 (1) , 2018 , 1-18
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 83 (144) , 2018 , 69-73
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (3) , 2018 , 10-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (3) , 2018 , 5-9
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computers (ISSN:1796-203X) , Vol 13 (2) , 2018 , 222-235
Nguyen, CV (1), Nguyen Ngoc Hieu (2), Duque, CA (3), Doan Quoc Khoa (4), Nguyen Van Hieu (5), Lương Văn Tùng (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene" , Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X) , Vol 121 (4) , 2017 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Carlos A. Duque (3), Nikolai A. Poklonski (4), Victor V. Ilyasov (5), Nguyen V. Hieu (6), Lê Dĩnh (7), Quách Khả Quang (8), Lương Văn Tùng (9), Huỳnh Vĩnh Phúc (10), "Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene" , Optical Materials (ISSN:0925-3467) , Số 69 (328) , 2017 , xx
Nguyễn Hoàng Nam (1), "Công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thư viện Việt Nam (ISSN:1859-1450) , Số 5 (67) , 2017 , 63-67
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU