CHI TIẾT BÀI BÁO


Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANETTác giả: Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Hạn chế của giao thức AODV là gói yêu cầu tuyến (RREQ) không được thiết kế nhằm mục đích an ninh. Vì vậy, nút độc hại có thể tấn công mạng bằng cách phát liên tục gói RREQ với tần suất cao, được gọi là tấn công ngập lụt gói RREQ. Kết quả là tạo ra bão quảng bá làm tăng rất lớn hao phí truyền thông và lãng phí tài nguyên. Bài báo này đề xuất một phương pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của hình tấn công này. Đầu tiên, bằng mô phỏng trên NS2, bài báo xác định giá trị ngưỡng (TH) là tần suất tấn công mà nút độc hại gây hại rất ít hoặc không ảnh hưởng đến hệ thống; Tiếp theo, cải tiến cơ chế khám phá tuyến của giao thức AODV để loại bỏ gói RREQ nếu khe thời gian khám phá tuyến nhỏ hơn giá trị ngưỡng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng giải pháp của chúng tôi rất hiệu quả trong môi trường mạng có nút độc hại dựa trên tham số là phụ tải định tuyến và tỷ lệ gửi gói thành công.

Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388)
Số 11 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: 13-26

Số lần xem: 205

XEM THÊM

Phạm Thị Tuyết Giang (1), "Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động " , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 6 () , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Vân (1), Võ Thị Kim Tuyền (2), Trần Lê Vĩnh (3), "Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 () , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Vân (1), "Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên sư phạm địa lý" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 () , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Hồng Vân (1), "Hướng dẫn phương pháp tự học cho sinh viên nhằm nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số 0 () , 2018 , xx-xx
Trần Thị Hiền (1), "Quy trình rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành lịch sử" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 171 () , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội - ý nghĩa lý luận và thực tiễn" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số 0 () , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), Lê Trung Nhiệm (2), "Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số 0 () , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới" , Tạp chí Lý luận Chính trị (ISSN:2525-2585) , Số 4 () , 2018 , xx-xx
Mai Thị Thanh (1), Phùng Ngọc Tiến (2), "Giáo dục tính dân chủ trong học tập cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 () , 2018 , xx-xx
Lê Văn Tùng (1), "Góp phần nhận diện vai trò của KHXH và NV ở nước ta hiện nay" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 () , 2018 , xx-xx
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU