CHI TIẾT BÀI BÁO


Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANETTác giả: Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Hạn chế của giao thức AODV là gói yêu cầu tuyến (RREQ) không được thiết kế nhằm mục đích an ninh. Vì vậy, nút độc hại có thể tấn công mạng bằng cách phát liên tục gói RREQ với tần suất cao, được gọi là tấn công ngập lụt gói RREQ. Kết quả là tạo ra bão quảng bá làm tăng rất lớn hao phí truyền thông và lãng phí tài nguyên. Bài báo này đề xuất một phương pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của hình tấn công này. Đầu tiên, bằng mô phỏng trên NS2, bài báo xác định giá trị ngưỡng (TH) là tần suất tấn công mà nút độc hại gây hại rất ít hoặc không ảnh hưởng đến hệ thống; Tiếp theo, cải tiến cơ chế khám phá tuyến của giao thức AODV để loại bỏ gói RREQ nếu khe thời gian khám phá tuyến nhỏ hơn giá trị ngưỡng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng giải pháp của chúng tôi rất hiệu quả trong môi trường mạng có nút độc hại dựa trên tham số là phụ tải định tuyến và tỷ lệ gửi gói thành công.

Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388)
Số 11 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: 13-26

Số lần xem: 155

XEM THÊM

Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục Thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 160 (1) , 2018 , xx
C V Nguyen (1), N V Hieu (2), L C Nhan (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), V V Hyasov (5), N N. Hieu (6), "First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain" , Indian Journal of Physics (ISSN:0973-1458) , Vol 92 (4) , 2018 , xx
Nguyen N Hieu (1), Victor V. Ilyasov (2), Tuan V. Vu (3), Nikolai A. Poklonski (4), Huỳnh Vĩnh Phúc (5), Le T. T. Phuong (6), Bui D. Hoi (7), Chuong. V. Nguyen (8), "First-principles study of optical properties of molybdenum disulfide: From bulk to monolayer" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 115 () , 2018 , xx
A. El Aouami (1), E. Feddi (2), M. El-Yadri (3), N. Aghoutane (4), F. Dujardin (5), C.A. Duque (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Electronic states and optical properties of single donor in GaN conical quatum dot with spherical edge" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 14 () , 2018 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Do Muoi (3), Carlos A. Duque (4), Elmustapha Feddi (5), Nguyen V. Hieu (6), Le T. T. Phuong (7), Bui D. Hoi (8), Huỳnh Vĩnh Phúc (9), "Linear and nonlinear Magneto-optical properties of monolayer MoS2 " , Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979) , Vol 123 (0) , 2018 , xx
N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem, Fixed Point Theory" , Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022) , Vol 1 (19) , 2018 , xx
Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (1) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Cảnh (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số biểu hiện về hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (6) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao tính tự giác của sinh viên khi tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 169 (2) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Nhận thức và thái độ về nghề Sư phạm của SV Khoa Giáo dục " , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (1) , 2018 , xx
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU