CHI TIẾT BÀI BÁO


Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệpTác giả: Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục; là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, để người học có cơ sở lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. Việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả cao. Bài báo này bàn về thực trạng khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Đồng Tháp. Từ đó đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Từ khóa: Khảo sát việc làm, tình hình việc làm, chất lượng giáo dục.

Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675)
Số 29 (Tập: 12)
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx

Số lần xem: 134

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU