CHI TIẾT BÀI BÁO


Sử dụng kết hợp Speech Shadowing và Reading Aloud để cải thiện lỗi phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng AnhTác giả: Bùi Thanh Tính (1),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Nghiên cứu giới thiệu phương pháp kết hợp giữa Shadow Shadowing và Reading Aloud trong việc cải thiện phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại học Đồng Tháp. Bảy học sinh của lớp tiếng Anh cấp 2,3 tại Trung tâm ngoại ngữ và tin học đã tham gia vào giai đoạn thử nghiệm kéo dài bốn tuần. Họ đã làm một bài kiểm tra trước và sau bài kiểm tra vào buổi thực hành đầu tiên và cuối cùng bằng cách ghi lại. Dữ liệu được phân tích là bảy thử nghiệm trước và bảy thử nghiệm sau được lấy từ bảy người tham gia. Các sóng âm từ các bài kiểm tra trước và sau được so sánh với sự hỗ trợ của phần mềm giải mã GoldWave để đo lường sự cải thiện phát âm của những người tham gia. Kết quả cho thấy phương pháp này giúp học sinh cải thiện việc phát âm các âm cuối là isi, zi, / iz / và tăng cường sự khác biệt cao độ giữa các âm tiết nhấn mạnh và không nhấn. Từ khóa: Shadow Shadowing, Reading oral, phát âm.

Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810)
Số 170 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: xx

Số lần xem: 190

XEM THÊM

Cao Dao Thép (1), "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời kỳ mới" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 6 (6) , 2020 , 203-205
Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Sử dụng bản đồ tư duy giảng dạy nội dung Thể thức và trình bày văn bản hành chính cho sinh viên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 118 (3) , 2019 , 42-43,124
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU