CHI TIẾT BÀI BÁO


Magnetic nanoparticle catalyst FeO4@C-SO3H for Hydrolysis of cellulose into glucoseTác giả: Nguyễn Ngọc Bích (1), Phan Thị Quế Phương (2), Phạm Thiên Hữu (3), Dinh Thanh Nguyen (4),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Việc trộn lẫn xenluloza và các chất xúc tác axit rắn tạo thành sự tiếp xúc vật lý tốt giữa chúng, do đó cải thiện tốc độ khử polyme của xenluloza thành oligome một cách chọn lọc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo một hạt nano Fe3O4@C-SO3H có lõi từ Fe3O4, lõi được bọc trong vỏ carbon sulfonated, làm chất xúc tác có thể tái chế để thủy phân cellulose. Kết quả là, tổng năng suất đường khử (TRS) là 84,32% thu được trong quá trình thủy phân cellulose từ sinh khối rơm rạ trong nước ở 100'C trong 3 giờ phản ứng. Ngoài ra, chất xúc tác hạt nano Fe3O4@C-SO3H cho thấy tính ổn định cao trong hoạt động và cho thấy nó là chất xúc tác axit rắn đầy hứa hẹn cho quá trình thủy phân cellulose thành oligosacarit.

Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810)
Số 6 (Tập: 3)
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx

Số lần xem: 41

XEM THÊM

L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 0 (1) , 2018 , xx-xx
Cao Thị Bích Liên (1), "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (1) , 2018 , 1859-0810
Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (2) , 2018 , xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (2) , 2018 , xx-xx
Ha Thanh Tung (1), Nguyen Thu Thao (2), Lam Quang Vinh (3), Ho Nhat Phuong (4), Huynh Thanh Dat (5), Nguyen Tan Phat (6), "Effect of Cu2+ ions doped on the photovoltaic features of CdSe quantum dot sensitized solar cells" , Electrochimita Acta (ISSN:0013-4686) , Vol 7 () , 2018 , xx-xx
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU