CHI TIẾT BÀI BÁO


Magnetic nanoparticle catalyst FeO4@C-SO3H for Hydrolysis of cellulose into glucoseTác giả: Nguyễn Ngọc Bích (1), Phan Thị Quế Phương (2), Phạm Thiên Hữu (3), Dinh Thanh Nguyen (4),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Việc trộn lẫn xenluloza và các chất xúc tác axit rắn tạo thành sự tiếp xúc vật lý tốt giữa chúng, do đó cải thiện tốc độ khử polyme của xenluloza thành oligome một cách chọn lọc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo một hạt nano Fe3O4@C-SO3H có lõi từ Fe3O4, lõi được bọc trong vỏ carbon sulfonated, làm chất xúc tác có thể tái chế để thủy phân cellulose. Kết quả là, tổng năng suất đường khử (TRS) là 84,32% thu được trong quá trình thủy phân cellulose từ sinh khối rơm rạ trong nước ở 100'C trong 3 giờ phản ứng. Ngoài ra, chất xúc tác hạt nano Fe3O4@C-SO3H cho thấy tính ổn định cao trong hoạt động và cho thấy nó là chất xúc tác axit rắn đầy hứa hẹn cho quá trình thủy phân cellulose thành oligosacarit.

Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810)
Số 6 (Tập: 3)
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx

Số lần xem: 61

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU