CHI TIẾT BÀI BÁO


Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến sự sinh sản, tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) ký sinh sâu non mọt thuốc láTác giả: Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Anisopleromalus calandrac được nuôi trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt độ dao động 28-32°C và độ ám 75-84% với vật chủ sâu non mọt thuốc lá Lasioderma Serricome. Hai môi trường thức ăn bổ sung được sử dụng là nước cất và dung dịch mật ong 30%. Kết quả cho thấy, tuổi thọ của ong cải trưởng thành khi nuôi cho ăn bằng nước cất trung bình là 16,10 ± 1,52 ngày, ngắn hơn so với khi nuôi bằng thức ăn dung dịch mật ông, trung bình là 27,07 ± 2,89 ngày. Tổng số trứng được đẻ của một ông cải trong hai trường hợp nuôi khác nhau không nhiều, lần lượt là 62,942 ± 2,08 và 71,13 ± 4,24 quả trứng. Khả năng ký sinh của trưởng thành ông cái đạt đỉnh cao vào khoảng ngày thứ 6 đến ngày thứ 9 trong chu kỳ sống cho cả hai trường hợp nuôi. Từ khóa: Anisopteromalus calandrac, dung dịch mật ong, sinh sản, tuổi thọ.

Tạp chí: Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581)
Số 21 (Tập: 0)
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx

Số lần xem: 70

XEM THÊM

L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 0 (1) , 2018 , xx-xx
Cao Thị Bích Liên (1), "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (1) , 2018 , 1859-0810
Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (2) , 2018 , xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (2) , 2018 , xx-xx
Ha Thanh Tung (1), Nguyen Thu Thao (2), Lam Quang Vinh (3), Ho Nhat Phuong (4), Huynh Thanh Dat (5), Nguyen Tan Phat (6), "Effect of Cu2+ ions doped on the photovoltaic features of CdSe quantum dot sensitized solar cells" , Electrochimita Acta (ISSN:0013-4686) , Vol 7 () , 2018 , xx-xx
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU