CHI TIẾT BÀI BÁO


Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến sự sinh sản, tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) ký sinh sâu non mọt thuốc láTác giả: Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Anisopleromalus calandrac được nuôi trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt độ dao động 28-32°C và độ ám 75-84% với vật chủ sâu non mọt thuốc lá Lasioderma Serricome. Hai môi trường thức ăn bổ sung được sử dụng là nước cất và dung dịch mật ong 30%. Kết quả cho thấy, tuổi thọ của ong cải trưởng thành khi nuôi cho ăn bằng nước cất trung bình là 16,10 ± 1,52 ngày, ngắn hơn so với khi nuôi bằng thức ăn dung dịch mật ông, trung bình là 27,07 ± 2,89 ngày. Tổng số trứng được đẻ của một ông cải trong hai trường hợp nuôi khác nhau không nhiều, lần lượt là 62,942 ± 2,08 và 71,13 ± 4,24 quả trứng. Khả năng ký sinh của trưởng thành ông cái đạt đỉnh cao vào khoảng ngày thứ 6 đến ngày thứ 9 trong chu kỳ sống cho cả hai trường hợp nuôi. Từ khóa: Anisopteromalus calandrac, dung dịch mật ong, sinh sản, tuổi thọ.

Tạp chí: Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581)
Số 21 (Tập: 0)
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx

Số lần xem: 109

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU