CHI TIẾT BÀI BÁO


Kết quả bước đầu thử nghiệm sử dụng ong ký sinh Anisopteromalus calandrae (howard) để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn nuôi cá bảo quản trong khoTác giả: Nguyễn Thị Oanh (1),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Sử dụng phương pháp kiểm soát sinh học để ngăn chặn côn trùng gây hại giảm thiểu tác động môi trường. Cuộc điều tra ban đầu về việc sử dụng Anisopteromalus calandrae để ngăn chặn thức ăn dự trữ gây tổn thương huyết thanh Lasioderma cho cá được thực hiện. Trong điều kiện phòng thí nghiệm (28-33°C, 75-83% RH), các cặp A. calandrae 40 hoặc 50 có thể ức chế hiệu quả huyết thanh Lasioderma được phát triển trong 5 kg thức ăn dự trữ cho cá. Khi 40 và 50 cặp A. calandae phối giống được phát hành, chúng đã ức chế 72,22% -74,83% và 80,89% -82,33% của L. Semcome được phát triển trong thức ăn dự trữ cho cá, tương ứng.

Tạp chí: Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710)
Số 6 (Tập: 275)
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx

Số lần xem: 94

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU