CHI TIẾT BÀI BÁO


Using “language café” to improve english competence for vietnamese majored-English students at Dong Thap UniversityAuthors: Huỳnh Cẩm Thảo Trang (1),
(1) Writer

Abstract: Using “language café” to improve english competence for vietnamese majored-English students at Dong Thap University

Journal: Asian Journal of Educational Research (ISSN:2311-6080)
Vol 1 (Issue: 5)
Publish: 2017
Pages: xx

Views: 29

XEM THÊM

Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (2) , 2018 , xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (2) , 2018 , xx-xx
Ha Thanh Tung (1), Nguyen Thu Thao (2), Lam Quang Vinh (3), Ho Nhat Phuong (4), Huynh Thanh Dat (5), Nguyen Tan Phat (6), "Effect of Cu2+ ions doped on the photovoltaic features of CdSe quantum dot sensitized solar cells" , Electrochimita Acta (ISSN:0013-4686) , Vol 7 () , 2018 , xx-xx
Ha Thanh Tung (1), Nguyen Thu Thao (2), Lam Quang Vinh (3), "The Reduced Recombination and the Enhanced Lifetime of Excited Electron in QDSSCs Based on Different ZnS and SiO2 Passivation" , International Journal of Photoenergy (ISSN:1110-662x) , Vol 1 () , 2018 , xx-xx
Cao Thị Sông Hương (1), "Tổ chức dạy học môn Vật lý dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học ở trung học cơ sở" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 1 (2) , 2018 , xx-xx
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4−/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (1) , 2018 , 6-13
Trần Quốc Trị (1), "Spin-Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 122 (13) , 2018 , 3374-3382
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "The Electronic Structures of CoGe n-/0 ( n = 1-3) Clusters from Multiconfigurational CASSCF/CASPT2 and RASSCF/RASPT2 Calculations" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 122 (31) , 2018 , 6407-6415
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2018 (0) , 2018 , 1-28
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Sheng-Jie Lu (3), Li-Juan Zhao (4), Xi-Ling Xu (5), Hong-Guang Xu (6), Jun Li (7), Wei-Jun Zheng (8), "Spin−Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and ab Initio Calculations" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 122 () , 2018 , 3374-3382
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU