CHI TIẾT BÀI BÁO


Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Hạc và Nhiêu TâmTác giả: Nguyễn Ngọc Phú (1),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Lạc và Nhiêu Tâm tỏ thái độ châm biếm, phê phán thực dân Pháp xâm lược và bọn giai cấp phong kiến thỏa hiệp, đầu hàng, đặt vấn đề nhận thức cuộc sống, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của những kẻ phản quốc. Đây là tiếng nói đấu tranh, khẳng định tinh thần yêu nước sâu sắc. Chất trào tiếu trong thơ lấy tiếng cười (làm thủ pháp nghệ thuật châm biếm) - nét đẹp truyền thống làm tiền đề tư tưởng thẩm mỹ cho mạch thơ của Phan Văn Trị, Học Lạc và Nhiêu Tâm để nhằm “chế nhạo, giễu cợt, nhạo báng”. Các nhà nho đã vận dụng tính chất trào tiếu để thể hiện tiếng cười phê phán và cũng nhằm bày tỏ tâm trạng, ý thức cá nhân rõ nét.

Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng LLPBVHNT TƯ (ISSN:0866-7349)
Số 4 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: 82-89

Số lần xem: 99

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU