CHI TIẾT BÀI BÁO


Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Hạc và Nhiêu TâmTác giả: Nguyễn Ngọc Phú (1),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Lạc và Nhiêu Tâm tỏ thái độ châm biếm, phê phán thực dân Pháp xâm lược và bọn giai cấp phong kiến thỏa hiệp, đầu hàng, đặt vấn đề nhận thức cuộc sống, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của những kẻ phản quốc. Đây là tiếng nói đấu tranh, khẳng định tinh thần yêu nước sâu sắc. Chất trào tiếu trong thơ lấy tiếng cười (làm thủ pháp nghệ thuật châm biếm) - nét đẹp truyền thống làm tiền đề tư tưởng thẩm mỹ cho mạch thơ của Phan Văn Trị, Học Lạc và Nhiêu Tâm để nhằm “chế nhạo, giễu cợt, nhạo báng”. Các nhà nho đã vận dụng tính chất trào tiếu để thể hiện tiếng cười phê phán và cũng nhằm bày tỏ tâm trạng, ý thức cá nhân rõ nét.

Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng LLPBVHNT TƯ (ISSN:0866-7349)
Số 4 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: 82-89

Số lần xem: 54

XEM THÊM

L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 0 (1) , 2018 , xx-xx
Cao Thị Bích Liên (1), "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (1) , 2018 , 1859-0810
Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (2) , 2018 , xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (2) , 2018 , xx-xx
Ha Thanh Tung (1), Nguyen Thu Thao (2), Lam Quang Vinh (3), Ho Nhat Phuong (4), Huynh Thanh Dat (5), Nguyen Tan Phat (6), "Effect of Cu2+ ions doped on the photovoltaic features of CdSe quantum dot sensitized solar cells" , Electrochimita Acta (ISSN:0013-4686) , Vol 7 () , 2018 , xx-xx
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU