CHI TIẾT BÀI BÁO


Vùng đất và con người phương Nam trong truyện ngắn của một số nhà văn Nam Bộ thời kỳ 1954 - 1975Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú (1),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Văn học Nam Bộ giai đoạn 1954 - 1975 thể hiện những góc nhìn về đất và người phương Nam. Góc nhìn đời tư - hoài niệm của Đoàn Giỏi về Nam Bộ khi trên đất Bắc. Những rừng tràm, dòng sông, cánh đồng, những tập tục văn hóa nông thôn Nam Bộ và hình ảnh con người rất đáng tự hào. Góc nhìn mang đậm phong tục của Sơn Nam, những đặc thù trong cách ứng xử, lối sống, cách nghĩ và tình cảm người dân miền Nam ở buổi đầu khẩn hoang, mở đất. Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng rất xuất sắc khi phản ánh cuộc chiến tranh nhân dân. Góc nhìn sử thi của truyện ngắn Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng bổ sung cho những góc nhìn của Đoàn Giỏi và Sơn Nam, đưa lại cho độc giả ý niệm hoàn chỉnh về đất và người Nam Bộ.

Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675)
Số 11 (Tập: 12)
Năm xuất bản: 2014
Trang: 45-53

Số lần xem: 90

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU