CHI TIẾT BÀI BÁO


Kiểu con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh GiảnTác giả: Nguyễn Ngọc Phú (1),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Phan Thanh Giản là một kiểu nhà nho yêu nước ở Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX. Ông là tấm gương đạo đức, một nhân cách cao đẹp với những thăng trầm, mâu thuẫn, bế tắc. Thơ ông thể hiện nỗi niềm u uất trước thời cuộc và luôn hết lòng vì nước vì dân. Đó là hình tượng con người chính trực, nhân nghĩa - một cái tôi trữ tình giàu cảm xúc, con người trung nghĩa luôn vì nước, vì dân. Con người mang tâm trạng mâu thuẫn, bế tắc của một nhân cách lớn. Ông là người luôn nêu cao lẽ sống, đạo đức, sự chính trực, nhân nghĩa và tư tưởng canh tân, đóng góp to lớn trong việc củng cố, xây dựng nền độc lập dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Thơ ông phản ánh nhân cách, tư tưởng của một kiểu nhà nho chính thống luôn luôn nặng lòng vì nước, vì dân.

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531)
Số 1 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2017
Trang: 71-73

Số lần xem: 91

XEM THÊM

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 217 (2) , 2020 , 67-69
Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU