BÀI BÁO KHOA HỌC


Trương Văn Lợi (1), "Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 3 (Tập: 0) , 2018 , 1
Lê Trung Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), Bùi Thị Mộng Ngân (3), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 15 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Huỳnh Diễm Ngọc (2), "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ α - không giãn trong không gian Hilbert" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 6 (Tập: 18) , 2017 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Huỳnh Diễm Ngọc (2), "Sự hội thụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ α - không giãn trong không gian Hilbert" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 6 (Tập: 18) , 2017 , 00
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Ngôn ngữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại từ góc nhìn phân tâm học" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 4 (Tập: 0) , 2016 , 1859-4530
Trần Lê Nam (1), "Sử dụng số phức giải câu 8 trong đề thi THPTQG môn Toán năm 2015 theo 5 cách" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 12 (Tập: 4) , 2016 , 00
Phạm Thế Hùng (1), "Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin địa chính trực tuyến trên nền công nghệ webgis mã nguồn mở khu vực thành phố Long Xuyên" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 8 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Bản năng tính dục trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 55 (Tập: 1) , 2015 , 0866-8086
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Unconscious Elements in stories by women writers of contemporary VietNam" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 1 (Tập: 0) , 2015 , 0866-8086
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Triple coincidence point results without commutativity of maps in metric-type spaces" , Journal of Science An Giang University (ISSN:0866-8086) , Vol 4 (Issue: 4) , 2015 , 00
Nguyễn Thị Chính (1), "Chơi giữa mùa trăng - Thế giới của cõi mộng, của sự huyền diệu" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số ĐB (Tập: 5) , 2014 , 65-71
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 26-28
Nguyễn Trung Hiếu (1), Nguyễn Thị Kiều Trang (2), "Về định lý điểm bất động cho lớp ánh xạ tự Co trên không gian S-mêtric thứ tự bộ phận" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 1 (Tập: ) , 2014 , 00
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Muchsbaum và môđun Cohenmacauly" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 00
Nguyễn Thành Nghĩa (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), Võ Đức Thịnh (3), "Định lý điểm bất động cho ánh xạ co phi tuyến suy rộng trong không gian S-mêtric" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 3 (Tập: ) , 2014 , 00
Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Sử dụng phần mềm geometer's sketchpad hỗ trợ dạy và học môn hình học xạ ảnh" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 3 (Tập: ) , 2014 , 00
Nguyễn Văn Dũng (1), Nguyễn Chí Tâm (2), "Định lí điểm bất động cho dạng φ-co yếu suy rộng trong không gian kiểu - mêtric" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 3 (Tập: ) , 2014 , 00

QUAN TÂM NHIỀU