BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Egg-lying behavior of Anisopteromalus calandrae (howard), an ectoparasitoid of Lasioderma serricorne (Fabricius)" , Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160) , Số 39 (Tập: 4) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU