BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng (1), Trần Thị Xuân Mai (2), "Khảo sát hấp phụ p-nitrophenol tren cetyl trimetylamoni bromua biến tính bentoit" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai (ISSN:2354-1482) , Số 4 (Tập: ) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU