BÀI BÁO KHOA HỌC


Quach Kha Quang (1), Kim Hungsoo (2), Nguyen Van Tuyen (3), Xia Chunlei (4), Cho Woon-Seok (5), Chon Tae-soo (6), "Inferring variance and invariance in multi-individual behavior of zebrafish (Danio rerio) responding to chemical stress" , Animal Cells and Systems (ISSN:1976-8354) , Vol 19 (Issue: 4) , 2015 , xx

QUAN TÂM NHIỀU