BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyen Hai Ninh (1), ZHANG RongJun (2), Dương Văn Khánh (3), "Researching on the effects of China to the tourism development of Quang Ninh Province in Vietnam" , Fortune Today (今日财富) (ISSN:1009-8585) , Vol 12 (Issue: ) , 2017 , 18

QUAN TÂM NHIỀU