BÀI BÁO KHOA HỌC


Lý Huy Hoàng (1), Lê Hải Đăng (2), Cao Cự Giác (3), "Phát triển năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Hóa học" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 3 (Tập: ) , 2018 , 1-5
Phạm Thị Tuyết Giang (1), "Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động " , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đinh Văn Nhân (1), "Lễ hội truyền thống ở Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp và vai trò giáo dục văn hóa trong xã hội đương đại" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 12 (Tập: ) , 2017 , 30
Phạm Xuân Viễn (1), Nguyễn Hải Hà (2), "Phát triển năng lực chuyên môn cho giảng viên trẻ tại các trường đại học cao đẳng hiện nay" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 12 (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), "Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường ĐHĐT đáp ứng nhu cầu việc làm" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 10 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), "Vai trò hoạt động chuyên môn của giảng viên trẻ trong các trường đại học và cao đẳng" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 2 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Thị Hương (2), "Một số biện pháp dạy trẻ tự lập trong việc ăn uống tại Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng thuộc Trường Đại học Đồng Tháp" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 9 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Ngô Nguyễn Hoàng Pha (1), "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học quốc tế của sinh viên" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Thuận Quý (1), "Từ sinh viên sư phạm Lịch sử đến giáo viên dạy lịch sử" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 2 (Tập: ) , 2012 , xx-xx
Nguyễn Thuận Quý (1), "Dạy học các môn Khoa học xã hội ở trường Đại học theo phương pháp nghiên cứu khoa học" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 4 (Tập: ) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU