BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (Tập: 2) , 2020 , 20 - 22
Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (Tập: 2) , 2018 , 1-5
Hồ Sỹ Linh (1), Hoàng Thị Thùy Dương (2), "Phát triển tư duy phân tích cho học sinh thông qua phương pháp đường chéo trong hóa học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , 1-5
Đặng Kim Tại (1), "Áp dụng quy tắc đương lượng để giải bài tập hóa học phân tích định lượng nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: ) , 2018 , 1-10
Trần Kim Hương (1), "Tổ chức dạy học theo nhóm trong giảng dạy học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 164 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Vận dụng phép tách nhị phân divide-by-2 cho phân lớp đa lớp hỗ trợ việc nghiên cứu và giảng dạy môn học khai khoáng dữ liệu" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 167 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương Thảo (1), "Công nghệ điện toán đám mây với hoạt động thư viện" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , 44
Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), "Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Trường đại học Đồng Tháp thông qua việc chấp hành trang phục khi đến trường" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 4 (Tập: 166) , 2018 , 25
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2), "Dạy hình học lớp 10 theo hướng tăng cường khai thác các yếu tố thực tiễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 173 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), Trần Thị Thùy Dung (2), "Sử dụng Mail Merg trong gmail nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong trường phổ thông " , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 173 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Lê Minh Cường (1), "Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở Trường Trung học phổ thông" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , 1-3
Võ Thị Kim Thảo (1), Lê Thanh Thủy (2), "Phát triển kỹ năng đọcTiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , 36-38
Võ Thị Kim Thảo (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (Tập: 2) , 2018 , 38-40
Nguyễn Thanh Huy (1), "Sử dụng trò chơi trong giảng dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Tiếng Anh" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 171 (Tập: 2) , 2018 , 74-76
Huỳnh Sơn Lâm (1), Phạm Trọng Nhân (2), Nguyễn Thị Đan Thanh (3), "Xây dựng mô hình tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 179 (Tập: 2) , 2018 , 53-55
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Nâng cao hiệu quả “chuẩn ngày công tác xã hội” của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 179 (Tập: 2) , 2018 , 79-81
Lê Thị Ngọc Mai (1), Trần Thanh Thúy (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp " , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 180 (Tập: 1) , 2018 , 81-83
Huỳnh Tấn Thạch (1), "Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào dạy học phần Sử dụng trình chiếu cơ bản trong chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 180 (Tập: 1) , 2018 , 4-6
123

QUAN TÂM NHIỀU