BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Thị Thanh Yến (1), "Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 33 (Tập: 58) , 2017 , 15
Nguyễn Trung Hiếu (1), Bùi Thị Ngọc Hân (2), "Định lí điểm bất động với điều kiện co kiểu Pata trong không gian b-mêtric sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 15 (Tập: 40) , 2016 , 00
Trần Hoàng Anh (1), "Kiểu định danh của lớp từ chỉ tên gọi cá ở Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 11 (Tập: 0) , 2012 , 1859-3208
Hà Thị Thanh Nga (1), Trần Minh Hường (2), "Hình tượng rắn - Nhân vật yêu quái trong truyện cổ tích" , Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 6 (Tập: 0) , 2011 , 1859-3208

QUAN TÂM NHIỀU