BÀI BÁO KHOA HỌC


Võ Xuân Mai (1), "Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán hoc giải quyết vấn đề" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 432 (Tập: ) , 2018 , xx
Lê Xuân Trường (1), "Một số hướng khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 424 (Tập: ) , 2018 , xx
Trần Hoàng Phong (1), "Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác- Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 421 (Tập: 1) , 2018 , 30
Võ Xuân Mai (1), "Góp phần bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12)" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 347 (Tập: ) , 2018 , 00
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực vận dụng lí thuyết hoạt động trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 408 (Tập: ) , 2017 , 00
Trần Thụy Hoàng Yến (1), "Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua rèn luyện một số thao tác tư duy quan trọng thông qua dạy học dãy số viết theo quy luật" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , 00
Võ Xuân Mai (1), Đào Tam (2), "Hướng tới sự hiểu biết của trực giác và vai trò của trực giác trong dạy học Toán" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 389 (Tập: ) , 2016 , 00
Võ Xuân Mai (1), "Sử dụng liên tưởng trong quá trình khám phá tri thức mới cho học sinh qua dạy học hình học" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 382 (Tập: ) , 2016 , 00
Lê Xuân Trường (1), "Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho SV ngành SP Toán học thông qua dạy học phân môn PPDH Toán" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 358 (Tập: ) , 2015 , 00
Quách Nguyễn Bảo Nguyên (1), Nguyễn Hoàng Anh (2), "Rèn luyện kĩ năng thực hành - thí nghiệm cho học sinh với việc nâng cao chất lượng học tập Vật lí tại các Trường THPT" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 7) , 2015 , xx
Trần Thụy Hoàng Yến (1), "Dạy học vi mô - một phương pháp góp phần phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm toán" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , 00
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 337 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Lê Văn Giáo (1), Nguyễn Hoàng Anh (2), "Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lí" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 343 (Tập: 1) , 2014 , xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), Lê Thanh Huy (2), "Tạo thí nghiệm và sử dụng vào dạy học Vậy lí ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 9) , 2014 , xx
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học xác suất thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2014 , 00
Lê Xuân Trường (1), "Bồi dưỡng năng lực giải toán số học cho sinh viên thông qua dạy học môn số học ở trường sư phạm." , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 326 (Tập: ) , 2014 , 00
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 308 (Tập: 4) , 2013 , 10-11
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), Nguyễn Phước Tài (3), "Giáo dục đạo đức cho sinh viên - những vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lý thông qua sử dụng thí nghiệm tự tạo" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 321 (Tập: 1) , 2013 , xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Sử dụng thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm giáo khoa trong dạy học Vật lý" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 315 (Tập: 8) , 2013 , xx
12345

QUAN TÂM NHIỀU