BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), "Sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia trong ủ phân hữu cơ" , Khoa học đất Hội Khoa học đất Việt Nam (ISSN:2525-2216) , Số 50 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU