BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Ngọc Ánh (1), Nguyễn Duy Bắc (2), Hà Huỳnh Hồng Vũ (3), Huỳnh Hồng Quang (4), Trần Thanh Dương (5), Nguyễn Khắc Lực (6), "Đặc điểm một số chỉ số hình thái của sán lá gan lớn thu thập ở Việt Nam" , Tạp chí Y học Việt Nam Tổng Hội Y học Việt Nam (ISSN:1859-1868) , Số 1 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU