BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Gia Hiển (1), "Quy trình nuôi cá lóc đầu nhím thương phẩm" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 6 (Tập: 205) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá linh ống" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 9 (Tập: 208) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá nàng hai Chilata ornata" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 10 (Tập: 209) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Quy trình ương cá tra giống không thay nước" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 13 (Tập: 212) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 14 (Tập: 213) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá lóc đầu nhím" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 15 (Tập: 214) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), Bá Vây (2), "Sinh sản nhân tạo cá sặc rằn" , Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043) , Số 24 (Tập: 199) , 2014 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU