BÀI BÁO KHOA HỌC


Lư Ngọc Trâm Anh (1), "Thành phần loài và giá trị sử dụng của thực vật ngập mặn ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Rừng và Môi trường TƯ Hội KHKT LN VN (ISSN:1859-1248) , Số 89 (Tập: ) , 2018 , 44-47
Nguyễn Thị Phương (1), Lê Văn Mến (2), "Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia" , Tạp chí Rừng và Môi trường TƯ Hội KHKT LN VN (ISSN:1859-1248) , Số 75 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU