BÀI BÁO KHOA HỌC


Đào Tam (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Tri thức với vai trò định hướng và điều chỉnh hoạt động tính toán của học sinh tiểu học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 427 (Tập: 1) , 2018 , 2354-0753
Nguyễn Dục Quang (1), Nguyễn Thị Ngọc Hà (2), "Nghiên cứu về văn hóa ứng xử học đường và giáo dục văn hóa ứng xử học đường" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , 2615-8957
Nguyễn Thị Kiều (1), "Quy trình dạy học môn "PPDH Toán" cho sinh viên giáo dục tiểu học bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , 2615-8957
Dương Huy Cẩn (1), "Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ tổ chức dạy học bài Tự nhiên – Xã hội bằng sơ đồ tư duy" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 29 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục " , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 143 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 80-82
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Tiếp cận chuẩn hiệu trưởng: Cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 138 (Tập: 3) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 136 (Tập: 1) , 2017 , 98-101
Nguyễn Hùng Dũng (1), Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn (2), Nguyễn Thị Thùy Dương (3), "Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua việc nâng cao chất lượng dạy học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 0) , 2017 , 2354-0753
Nguyễn Thị Kiều (1), "Bồi dưỡng năng lực thiết kế kế hoạch bài học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 399 (Tập: 1) , 2017 , 2354-0753
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Rèn luyện kĩ năng vận dụng phối hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 404 (Tập: 2) , 2017 , 2354-0753
Phạm Đình Văn (1), "Quy trình rèn luyện kỹ năng thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 405 (Tập: 1) , 2017 , 2354-0753
Nguyễn Thị Ngọc Hà (1), "Vai trò của văn hóa ứng xử học đường" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 137 (Tập: 0) , 2017 , 0866-3662
Lê Thị Kim Anh (1), "Các hình thức hoạt động trải nghiệm giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 2) , 2017 , 2354-0753
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Thanh Nghị (2), "Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 129 (Tập: 9) , 2016 , 59-61
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm – tiền đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 130 (Tập: 7) , 2016 , 24-26
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của người quản lí" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 135 (Tập: 12) , 2016 , xx
Lê Thị Tuyết Trinh (1), "Bồi dưỡng năng lực đánh giá quá trình học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua hoạt động quan sát hành vi" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 0) , 2016 , 0868-3662
Đào Tam (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 128 (Tập: 0) , 2016 , 0868-3662
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Vận dụng mô hình FAR vào thiết kế các hoạt động dạy học toán tiểu học bằng phương pháp tương tự" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 0) , 2016 , 0868-3662
1234

QUAN TÂM NHIỀU