BÀI BÁO KHOA HỌC


Đào Tam (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Tri thức với vai trò định hướng và điều chỉnh hoạt động tính toán của học sinh tiểu học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 427 (Tập: 1) , 2018 , 2354-0753
Nguyễn Dục Quang (1), Nguyễn Thị Ngọc Hà (2), "Nghiên cứu về văn hóa ứng xử học đường và giáo dục văn hóa ứng xử học đường" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , 2615-8957
Nguyễn Thị Kiều (1), "Quy trình dạy học môn "PPDH Toán" cho sinh viên giáo dục tiểu học bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , 2615-8957
Dương Huy Cẩn (1), "Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ tổ chức dạy học bài Tự nhiên – Xã hội bằng sơ đồ tư duy" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 29 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục " , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 143 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 80-82
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Tiếp cận chuẩn hiệu trưởng: Cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 138 (Tập: 3) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 136 (Tập: 1) , 2017 , 98-101
Lê Thị Kim Anh (1), "Các hình thức hoạt động trải nghiệm giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 2) , 2017 , 2354-0753
"Các hình thức hoạt động trải nghiệm giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 2) , 2017 , 2354-0753
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Thanh Nghị (2), "Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 129 (Tập: 9) , 2016 , 59-61
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm – tiền đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 130 (Tập: 7) , 2016 , 24-26
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của người quản lí" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 135 (Tập: 12) , 2016 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phạm Hữu Ngãi (3), "Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 125 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Võ Xuân Mai (1), Đào Tam (2), "Đảm bảo sự cân đối giữa tư duy trực giác và tư duy phân tích cho học sinh trong dạy học toán" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 134 (Tập: ) , 2016 , 00
Trần Thụy Hoàng Yến (1), "Phát triển năng lực giải toán cho sinh viên thông qua việc rèn luyện khả năng liên tưởng" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 132 (Tập: ) , 2016 , 00
Nguyễn Văn Đệ (1), "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giảng viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 115 (Tập: 4) , 2015 , 59-61
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Định hướng vận dụng phương pháp khám phá - tìm tòi trong dạy học toán trung học cơ sở" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh mới" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 119 (Tập: 8) , 2015 , 6-8
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Định hướng vận dụng phương pháp khám phá – tìm tòi trong dạy Toán trung học cơ sở" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 4) , 2015 , xx
123

QUAN TÂM NHIỀU