BÀI BÁO KHOA HỌC


Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Nhìn lại tác động của quan hệ ASEAN - Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giai đoạn ( 2003-2013)" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 4 (Tập: 65) , 2018 , 0866-7314
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Chính sách xoay trục của Mỹ và những tác động của nó đến lợi ích chiến lược ở khu vực Đông Nam Á trong quan hệ Mỹ - Trung" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 113 (Tập: 4) , 2017 , 1859-1531
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Trung Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ sau chiến tranh lạnh" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 55 (Tập: 6) , 2017 , 0866-7314
Nguyễn Công Khanh (1), Trương Công Vĩnh Khanh (2), "Nhìn lại tác động của quan hệ ASEAN - Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển giai đoạn 1991 - 2003" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 196 (Tập: 7) , 2016 , 0868-2739
Nguyễn Thuận Quý (1), "Tác động của hoạt động thương mại đến quan hệ tộc người Khmer ở khu vực biên giới Tây Nam Bộ của Việt Nam" , Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739) , Số 8 (Tập: 173) , 2014 , xx-

QUAN TÂM NHIỀU