BÀI BÁO KHOA HỌC


Hà Thị Thanh Nga (1), "Khái lược thể tài du ký văn xuôi chữ Hán thế kỷ 18 - 19" , Nghiên cứu Tôn giáo Viên Nghiên cứu Tôn giáo (ISSN:1859-0403) , Số 8 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2856
Võ Thị Bích Vân (1), "Tính khoa học của luật Nhân Quả - Những nguyên tắc ứng dụng nó trong đời sống" , Nghiên cứu Tôn giáo Viên Nghiên cứu Tôn giáo (ISSN:1859-0403) , Số 28 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2511
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Vai trò của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam Bộ" , Nghiên cứu Tôn giáo Viên Nghiên cứu Tôn giáo (ISSN:1859-0403) , Số 12 (Tập: 126) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU