BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thủy (1), Nguyễn Như Trí (2), Phạm Minh Anh (3), "Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nấm men (Kluyveromyces marxianus) đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng miễn dịch của cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) giống" , Khoa học KT Nông lâm nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TPHCM (ISSN:1859-1523) , Số 1 (Tập: 1) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU