BÀI BÁO KHOA HỌC


N. V. Dũng (1), N. T. Hiếu (2), "Common fixed point results for rational contractions via a pair of triangular -admissible mappings on b-metric spaces" , Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (ISSN:1859-2228) , Vol ĐB (Issue: ) , 2015 , 00
Nguyễn Thị Quốc Minh (1), "Một số nguyên tắc và tiêu chí xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 41 (Tập: 1) , 2013 , 1859-2228
Trần Lê Nam (1), Nguyễn Duy Bình (2), "Một số kết quả về đường trắc địa trên đa tạp với mật độ" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 4 (Tập: 42) , 2013 , 00
Nguyễn Trung Hiếu (1), Võ Thị Lệ Hằng (2), "Về tích vô hạn những không gian G-mêtric" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 4 (Tập: ) , 2012 , 00
Nguyễn Văn Dũng (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), Tran Van An (3), "Một số kết quả về không gian 2-mêtric" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 3 (Tập: ) , 2012 , 00
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua truyện ngắn của Bình Nguyên Lộc" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: 40) , 2011 , 74-77
Trần Thanh Vân (1), "Sự khác biệt giữa người bán hàng là nam và người bán hàng là nữ trong việc sử dụng hành động dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: 39) , 2010 , xx-xx
Phan Thanh Kiều (1), Nguyễn Văn Hưng (2), "Tính nửa liên tục trên của các ánh xạ nghiệm của các bài toán tựa cân bằng véctơ suy rộng phụ thuộc tham số" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 3 (Tập: 39) , 2010 , 00
Nguyen Van Hung (1), T. X. Sinh (2), N. T. T. Hiền (3), "A class problem of financial" , Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (ISSN:1859-2228) , Vol 2 (Issue: 38) , 2010 , 00
Ngô Tấn Phúc (1), "Về f-dãy chặt và tính Buchsbaum" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: 39) , 2010 , 00
Nguyễn Thị Oanh (1), "Thực trạng bệnh đái thóa đường ở độ tuổi từ 16 trở lên và các chỉ số sinh học liên quan tại một số vùng dân cư thuộc Nghệ An." , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 4 (Tập: ) , 2008 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Bàn về năng lực đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh hội nhập." , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: ) , 2008 , 5-10
Đỗ Văn Hùng (1), "Góp phần rèn luyện và phát triển tư duy toán học cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua hoạt động Huy động - Tổ chức vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm." , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 2 (Tập: 37) , 2008 , xx
Thai Doan Chuong (1), "Limiting subgradients of the marginal function in some pathological smooth programming problems" , Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (ISSN:1859-2228) , Vol 2 (Issue: 0) , 2007 , 00
Hà Mạnh Hùng (1), "Thuật toán Graham tìm bao lồi của một tập hữu hạn điểm trong mặt phẳng" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 1 (Tập: 0) , 2006 , 00
Nguyễn Văn Hưng (1), T. X. Sinh (2), N. T. T. Hiền (3), "Về một lớp bài toán quy hoạch ngẫu nhiên tuyến tính nguyên hai giai đoạn" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 4 (Tập: 35) , 2006 , 00
N. V. Dũng (1), "Notes on countable tightness spaces" , Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (ISSN:1859-2228) , Vol 1 (Issue: 35) , 2006 , 00
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Dạy học phép biến hình ở trường THPT dưới sự hỗ trợ của phần mềm G.Sketchpad" , Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228) , Số 4 (Tập: ) , 1996 , xx

QUAN TÂM NHIỀU