BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Gò Tháp ở tỉnh Đồng Tháp" , Văn hóa học (ISSN:1859-4859) , Số 2 (Tập: 0) , 2016 , tr.67 - 71
Trần Đức Hùng (1), "Lớp từ xưng hô trong thơ ca dân gian Nam Bộ" , Văn hóa học (ISSN:1859-4859) , Số 29220 (Tập: 0) , 2013 , 1859-3135
Huỳnh Kim Tường Vi (1), Thạch Thị Hoàng Ngân (2), "Từ xưng hô trong thơ ca dân gian Nam Bộ" , Văn hóa học (ISSN:1859-4859) , Số 8 (Tập: 279) , 2012 , 0866-7519

QUAN TÂM NHIỀU