BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Thị Xuân Mai (3), Lê Thanh Châu (4), "Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dụng xử lý xanh methylene trong nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (ISSN:1859-4433) , Số 3 (Tập: 38) , 2018 , 3-11

QUAN TÂM NHIỀU