BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Thi Hong Hanh (3), Nguyen Minh Thao (4), Tran Thanh Tuan (5), "An investigation on the electronic structures of diatomic VSi0/−/+ clusters by CASSCF/CASPT2 method" , Viet Nam Journal of Chemistry (ISSN:0866-7144) , Vol 56 (Issue: 4) , 2018 , 483-487
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Ngô Sỹ Lương (3), "Điều chế vật liệu nano N-TiO2 trên bentonit để phân hủy xanh metylen trong nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 3 (Tập: 55) , 2017 , 114-119
Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), "Cố định các hạt nano N, W- TiO2 trên bentonit để phân hủy quang xúc tác xanh metylen trong dung dịch nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 55 (Tập: 5) , 2017 , 373-378
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lý thuyết phản ứng tách trực tiếp nguyên tử hidro và phản ứng thế giữa C2H với C3H7CN" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 51 (Tập: 6) , 2014 , 668-672
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lí thuyết sự hình thành C3H6, xiclo.C3H6 và C3HN trong phản ứng giữa C2H với C3H7CN" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 52 (Tập: 6) , 2014 , 672-676
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lí thuyết sự tạo thành các sản phẩm CO, CH4 và C2H4 từ phản ứng của C2H với CH3OH" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 50 (Tập: 4) , 2012 , 408-413
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa C2H và C2H5CN" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 49 (Tập: 1) , 2011 , 75-79
Trần Quốc Trị (1), "Khảo sát lí thuyết khả năng phản ứng trong pha khí giữa C2H và HCOOH" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 49 (Tập: 2) , 2011 , 391-397
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa gốc etinyl với photphin bằng phương pháp phiếm hàm mật độ" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 49 (Tập: 2) , 2011 , 391-397
Trần Quốc Trị (1), "Bước đầu khảo sát lí thuyết cơ chế phản ứng giữa gốc etinyl với methanol" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 49 (Tập: 3) , 2011 , 286-290
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa C2H và H2S" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 48 (Tập: 6) , 2010 , 763-767
Dương Huy Cẩn (1), "Một số bài tập trắc nghiệm dạy học chương Cacbon Silic Hóa học lớp 11." , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 8 (Tập: 0) , 2007 , 0866-7004
Dương Huy Cẩn (1), "Dạy học khái niệm axit bazơ trong phần hóa đại cương và vô cơ ở trường THPT" , Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144) , Số 7 (Tập: 0) , 2007 , 0866-7004

QUAN TÂM NHIỀU