BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Nguyễn Thị Như Quyến (2), "Những yêu cầu cơ bản giúp sinh viên làm tốt bài thi tự luận " , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 84 (Tập: 145) , 2018 , xx
Hồ Minh Quang (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên Trường đại học Đồng Tháp tiếp cận từ góc độ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Sử dụng MCMic trộn đề thi trắc nghiệm hỗ trợ thiết kế đề đọc tiếng Anh theo định hướng chuẩn VSTEP" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 85 (Tập: 146) , 2018 , xx
Võ Thị Bích Ngoan (1), "Xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 5) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 83 (Tập: 144) , 2018 , 69-73
Lê ánh Nguyệt (1), "Một số biện pháp giúp trẻ mầm non làm quen với biểu tượng thời gian" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , x
Huỳnh Thị Trúc Giang (1), "Nâng cao chất lượng hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 85 (Tập: 0) , 2018 , 146
"Bồi dưỡng kỹ năng tích hợp nội dung giáo dục trong dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 2) , 2018 , 1859-3917
"Giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe cho các bậc phụ huynh ở trường mầm non hiện nay" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , 1859-3917
Phạm Xuân Viễn (1), Trần Ngọc Gái (2), "Phát triển thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Lê Thị Kim Phúc (1), "Biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 256 (Tập: 0) , 2017 , 255-258
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Văn Hường (2), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy học Toán lớp 2" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện trường đại học, cao đẳng tỉnh Đồng Tháp – một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Thọ (1), "Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp " , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Vũ Nguyên Chấn (2), Nguyễn Ngọc Liễu Giao (3), "Xây dựng mô hình học tập trực tuyến với ứng dụng Google Classroom" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Xu (1), Lê Nhựt Long (2), "Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 81 (Tập: 12) , 2017 , 294-297
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Văn Nghĩa (2), "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy Toán lớp 2" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
123

QUAN TÂM NHIỀU