BÀI BÁO KHOA HỌC


Võ Thị Bích Ngoan (1), "Xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 5) , 2018 , 365-370
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 83 (Tập: 144) , 2018 , 69-73
Nguyễn Văn Xu (1), Lê Nhựt Long (2), "Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 81 (Tập: 12) , 2017 , 294-297
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy Toán lớp 2" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trong dạy học toán 10" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 4) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), Trần Ngọc Thuận (3), "Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 8) , 2017 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý thiết bị dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 3) , 2017 , 191-194
Trương Tấn Đạt (1), Phạm Xuân Viễn (2), "Phát huy vai trò của Hiệu trưởng trường phổ thông trong hoạt động quản lý nhân sự và phát triển đội ngũ giáo viên" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 80 (Tập: 11) , 2017 , xx
Phan Trọng Nam (1), Trần Dũng Trí Nhân (2), "Xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 76 (Tập: 137) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Lê Thị Ngọc Mai (2), "Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long trong bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 4) , 2017 , xx
Danh Trung (1), "Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 3 (Tập: 3) , 2017 , 212-214,220
Phan Trọng Nam (1), Nguyễn Ngọc Hân (2), "Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, thành phố Rách Giá, tỉnh Kiên Giang qua hoạt động dạy học" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 6 (Tập: 122) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Thị Kim Lan (1), "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 69 (Tập: 12) , 2016 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 8) , 2016 , 129-133
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý quá trình tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 65 (Tập: ) , 2016 , 90-95
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thanh Hà (3), Phạm Trọng Nhân (4), "Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 9) , 2016 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Bác học và thận tư (học rộng và suy nghĩ cẩn thận) - hai điều cần thiết trong tu dưỡng của thế hệ trẻ" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 68 (Tập: 11) , 2016 , xx-xx
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên phổ thông ở một số nước trên thế giới" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 8 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU