BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Nguyễn Thị Như Quyến (2), "Những yêu cầu cơ bản giúp sinh viên làm tốt bài thi tự luận " , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 84 (Tập: 145) , 2018 , xx
Hồ Minh Quang (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên Trường đại học Đồng Tháp tiếp cận từ góc độ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Sử dụng MCMix trộn đề thi trắc nghiệm hỗ trợ thiết kế đề đọc tiếng Anh theo định hướng chuẩn VSTEP" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 85 (Tập: 146) , 2018 , xx
Võ Thị Bích Ngoan (1), "Xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 5) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 83 (Tập: 144) , 2018 , 69-73
Hồ Thanh Tâm (1), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Đồng Tháp sau một năm tập luyện ngoại khóa môn Vovinam" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 1 (Tập: 0) , 2018 , 405
Nguyễn Trung Thương (1), Phạm Văn Tặc (2), "Sử dụng trò chơi trong các tiết học tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 86 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Hấp thụ phi tuyến hai photon trong các hệ hai chiều:Hố lượng tử, graphene nanoribbons và cấu trúc tực graphene (MoS2, phosphorene)" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 86 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Phạm Văn Tặc (1), Lê Hải Duy (2), "Tên viết tắt của doanh nghiệp Việt Nam và trở ngại trong ngôn ngữ và phát triển thương hiệu" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 4 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Lê Thanh Nguyệt Anh (1), "Tự học kỹ năng viết của sinh viên chuyên ngành tiếng anh, trường đại học đồng tháp - thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Trần Ngọc Hân (1), Hồ Thị Thu Hà (2), "Khả năng ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mầm non Hồng Gấm và Trường Mầm non Hoa Sữa, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2018 , 1859-3917
Lê Ánh Nguyệt (1), "Một số biện pháp giúp trẻ mầm non làm quen với biểu tượng thời gian" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , x
Huỳnh Thị Trúc Giang (1), "Nâng cao chất lượng hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 85 (Tập: 0) , 2018 , 146
Huỳnh Mỹ Linh (1), "Bồi dưỡng kỹ năng tích hợp nội dung giáo dục trong dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 2) , 2018 , 1859-3917
Hồ Thị Lệ Hồng (1), "Giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe cho các bậc phụ huynh ở trường mầm non hiện nay" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , 1859-3917
Phạm Xuân Viễn (1), Trần Ngọc Gái (2), "Phát triển thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Lê Thị Kim Phúc (1), "Biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 256 (Tập: 0) , 2017 , 255-258
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Văn Hường (2), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy học Toán lớp 2" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx
12345

QUAN TÂM NHIỀU