BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Minh Giản (1), Lê Thị Ngọc Mai (2), "Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long trong bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 4) , 2017 , xx
Danh Trung (1), "Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 3 (Tập: 3) , 2017 , 212-214,220
Phan Trọng Nam (1), Nguyễn Ngọc Hân (2), "Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, thành phố Rách Giá, tỉnh Kiên Giang qua hoạt động dạy học" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 6 (Tập: 122) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thanh Hà (3), Phạm Trọng Nhân (4), "Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 9) , 2016 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Bác học và thận tư (học rộng và suy nghĩ cẩn thận) - hai điều cần thiết trong tu dưỡng của thế hệ trẻ" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 68 (Tập: 11) , 2016 , xx-xx
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên phổ thông ở một số nước trên thế giới" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 8 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Thanh Trọng (2), "Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Trường THPT Trần Văn Bảy, tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu xây dựng trường Chuẩn quốc gia" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 45 (Tập: 106) , 2014 , 42-44

QUAN TÂM NHIỀU