BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Thị Anh Đào (2), Lê Quang Thuận (3), Huỳnh Như Ý (4), Phạm Quốc Nguyên (5), Hans Brix (6), Ngô Thụy Diễm Trang (7), "Ảnh hưởng dạng đạm vô cơ lên khả năng sinh trưởng và xử lý đạm của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Văn Na (2), Nguyễn Thị Trúc Linh (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Hans Brix (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm, lân của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Nguyen Huu Chiem (2), "Khảo sát thành phần loài thực vật bậc cao theo các loại đất ở vùng đồng lụt hở, tỉnh An Giang" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Trương Cẩm Tiên (2), "Sự hội tụ của dãy lập hỗn hợp kiểu Ishikawa cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện (Em) trong không gian Hilbert" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 50 (Tập: 0) , 2017 , 00
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Nguyễn Hữu Hưng (3), "Tình trạng nhiễm sán lá gan lớn trên bò tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả tẩy trừ" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), Võ Thị Thu Trân (5), "Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia và chế biến thủy sản" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 43 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Nguyễn Thị Thu (3), Nguyễn Thị Thúy (4), Lê Thị Xuân Hương (5), "Hiệu lực phòng trừ một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt thóc đỏ (Tribolium castaneum Herbst) và mọt ngô (Sitophilus zeamais Motschsky) gây hại nông sản bảo trong kho" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 44 (Tập: ) , 2016 , xx
Lê Diễm Kiều (1), Phạm Quốc Nguyên (2), Ngô Thụy Diễm Trang (3), Trần Thị Huỳnh Như (4), "DIỄN BIẾN THÀNH PHẦN ĐẠM CỦA NƯỚC THẢI AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (Pangasianodonhypophthalmus) TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH CỎ MỒM MỠ (Hymenachneacutigluma)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2015 , xx-xx
Lương Văn Tùng (1), "Ảnh hưởng của nhiệt độ và điện trường đối với hiệu ứng quang kích thích trong bán siêu dẫn mạng hợp phần" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 35 (Tập: 0) , 2015 , xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Lê Hồng Y (2), Trương Quốc Phú (3), Nguyễn Văn Công (4), "Ảnh hưởng của pH lên độc tính của tổng đạm amôn trong nước đối với cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cỡ giống" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 30 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Lê Hồng Y (2), Nguyễn Văn Công (3), Trương Quốc Phú (4), "Diễn biến một số chỉ tiêu chất lượng nước trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) thâm canh" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 34 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Nguyễn Văn Bé (2), Nguyễn Văn Công (3), "Xác định số lượng, chất lượng bùn đáy ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) và sử dụng trong canh tác rau" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 35 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hữu Hưng (2), Nguyễn Hồ Bảo Trân (3), "Thành phần các loài ốc nước ngọt - ký chủ trung gian của các loài sán lá ký sinh ở vật nuôi tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Xuân Dũ (1), Trương Thị Nga (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), "Nghiên cứu đặc tính lý hóa đất trồng lúa ở điều kiện canh tác có đốt đồng lâu năm tại Tiền Giang" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Võ Ngọc Thanh (2), Trần Sỹ Nam (3), Nguyễn Văn Công (4), "Ảnh hưởng của Alpha-cypermethrin lên enzyme cholinesterase và sinh trưởng cá rô đồng (anabas testudineus)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 23 (Tập: 1) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Hữu Gọn (1), "Thực trạng, giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2011" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 25 (Tập: 3) , 2013 , 41-51
Phạm Việt Thanh (1), "Xác định mối tương quan của hệ thống các test dùng để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 27 (Tập: 0) , 2013 , 36
Phạm Việt Thanh (1), "Xác định mối tương quan của hệ thống các test dùng để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 27 (Tập: 0) , 2013 , 36
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Nguyễn Hữu Hiệp (2), "Phân lập các dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy tinh bột" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 21 (Tập: 1) , 2012 , xx-xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Võ Ngọc Thanh (2), Nguyễn Văn Công (3), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (4), "Ảnh hưởng của cypermethrin lên tỷ lệ sống, tần suất đớp khí trời và sinh trưởng cá rô đồng (anabas testudineus) giai đoạn giống" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 19 (Tập: 1) , 2011 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU