BÀI BÁO KHOA HỌC


Tran Van An (1), Luong Quoc Tuyen (2), N. V. Dũng (3), "Stone-type theorem on b-metric spaces and applications" , Topology and its Applications (ISSN:0166-8641) , Vol ĐB (Issue: 185) , 2015 , 00
Tran Van An (1), N. V. Dũng (2), Vo Thi Le Hang (3), "A new approach to fixed point theorems on G-metric spaces" , Topology and its Applications (ISSN:0166-8641) , Vol 160 (Issue: ) , 2013 , 00

QUAN TÂM NHIỀU