BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 140 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Đào tạo nghề: Giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 136 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Mỹ Trinh (1), Trần Thị Bích Liên (2), "Tìm giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 2 (Tập: ) , 2017 , 642-643
Huỳnh Quốc Tuấn (1), Ngô Nguyễn Hoàng Pha (2), "Mức độ hài lòng của học viên hệ vừa làm vừa học về chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp" , Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764) , Số 140 (Tập: ) , 2015 , 39-40

QUAN TÂM NHIỀU