BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Thành (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp" , Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN:1859-2902) , Số 100 (Tập: 8) , 2015 , 12,16-17
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Hồng Tuyên (2), "Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ" , Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN:1859-2902) , Số 93 (Tập: 1) , 2015 , 51-54

QUAN TÂM NHIỀU