BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Thị Bích Liên (1), "Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng ThápMô hình chi trả cổ tức của Linter: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam" , Tạp chí Công Thương (ISSN:0866-7756) , Số 33 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Võ Thị Bích Vân (1), "Dạy cách học - Yếu tố quan trọng chi phối chất lượng giáo dục và đào tạo" , Tạp chí Công Thương (ISSN:0866-7756) , Số 3 (Tập: 0) , 2014 , 0866-7756

QUAN TÂM NHIỀU