BÀI BÁO KHOA HỌC


Le Xuan Dai (1), Nguyen Van Hung (2), Phan Thanh Kieu (3), "The GAP function of a parametric mixed strong vector quasivariational inequality problem" , Science & Technology deverlopment Journal (ISSN:1859-0128) , Vol 20 (Issue: 2) , 2017 , 126-129

QUAN TÂM NHIỀU