BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Sỹ Thắng (1), Tran Thai Hoa (2), Nguyen Thanh Dinh (3), "Polymeric liquid templating of hierarchical porous films by nanofibrillar alginic acid assemblies" , Soft Nanoscience Letters (ISSN:2160-0740) , Vol ĐB (Issue: ) , 2014 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU