BÀI BÁO KHOA HỌC


Tran Giang Nam (1), Y. Katsov (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "On Subtractive Semisimple Semirings" , Algebra Colloquium (ISSN:1005-3867) , Vol 3 (Issue: 16) , 2009 , 00

QUAN TÂM NHIỀU