BÀI BÁO KHOA HỌC


Tran Hoai Ngoc Nhan (1), A. N. Abyzov (2), "CS-Rickart modules" , Russian Mathematics (ISSN:1934-810X) , Vol 5 (Issue: 58) , 2014 , 00

QUAN TÂM NHIỀU