BÀI BÁO KHOA HỌC


Tran Hoai Ngoc Nhan (1), Mesut Sahin (2), "Equations Defining Recursive Extensions as Set Theoretic Complete Intersections" , Tokyo Journal of Mathematics (ISSN:0387-3870) , Vol 38 (Issue: 1) , 2015 , 00

QUAN TÂM NHIỀU