BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Việt Thanh (1), "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực của nam vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 4 (Tập: 0) , 2017 , 76
Phạm Việt Thanh (1), "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của nữ vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 5 (Tập: 0) , 2017 , 47
Hồ Ngọc Lợi (1), Trương Văn Lợi (2), "Nghiên cứu tác động của chương trình Karatedo ngoại khóa đến sự phát triển thể lực của sinh viên trường Đại Đồng Tháp" , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 3 (Tập: 0) , 2015 , 15
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy chạy cự ly ngắn nhằm nâng cao thành tích cho nam sinh viên chuyên sâu điền kinh Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 2 (Tập: 0) , 2015 , 51
Phạm Việt Thanh (1), "Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu cầu lông K8 và K9 trường Đại học Đồng Tháp sau khi kết thúc môn học thể thao nâng cao." , Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN) , Số 2 (Tập: 0) , 2014 , 35

QUAN TÂM NHIỀU