BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thanh Tân (1), "Lối sống thanh niên ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 289 (Tập: 6) , 2008 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Một số khía cạnh về lối sống cư dân ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số ĐB (Tập: ) , 2005 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU