BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Duy Tú (1), "Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 408 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Khoan dung trong tư tưởng kinh tế HCM" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 406 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp trí tuệ của thơ văn xuôi" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 403 (Tập: 1) , 2018 , 93-95
Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp của lục bát tình đương đại" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 407 (Tập: 1) , 2018 , 93-95
Nguyễn Thị Chính (1), "Khuynh hướng giấu tính nhạc trong thơ văn xuôi" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 394 (Tập: 4) , 2017 , 87-89
Nguyễn Thị Chính (1), "Cái tôi hoài nghi, bất an trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 395 (Tập: 5) , 2017 , 83-86
Hồ Hải Thanh (1), "Nghệ thuật trang trí Pháp lam Huế thế kỷ XIX" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 399 (Tập: 0) , 2017 , 81-83
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Truyền thuyết về nhân vật tiền hiền vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 379 (Tập: 7) , 2017 , 78-81
Nguyễn Thị Chính (1), "Cái tôi trữ tình trong thơ văn xuôi Việt Nam hậu hiện đại" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 383 (Tập: 0) , 2016 , 61-65
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đặc điểm truyền thuyết địa danh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 375 (Tập: 9) , 2015 , 12-16
Nguyễn Thị Chính (1), "Thơ tình sau 1975 - Sự trở về với tình yêu muôn thuở đời thường" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 330 (Tập: 69) , 2011 , 46-48
Lương Thanh Tân (1), "Lối sống thanh niên ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 289 (Tập: 6) , 2008 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Một số khía cạnh về lối sống cư dân ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số ĐB (Tập: ) , 2005 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU