BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Truyền thuyết về nhân vật tiền hiền vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 379 (Tập: 7) , 2017 , 78-81
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đặc điểm truyền thuyết địa danh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 375 (Tập: 9) , 2015 , 12-16
Lương Thanh Tân (1), "Lối sống thanh niên ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 289 (Tập: 6) , 2008 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Một số khía cạnh về lối sống cư dân ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số ĐB (Tập: ) , 2005 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU