BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Văn Tùng (1), "Góp phần nhận diện vai trò của KHXH và NV ở nước ta hiện nay" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Lê Thanh Dũng (1), "Đổi mới giáo dục góc nhìn từ cơ sở" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Tiếp xúc với văn học phương Tây và sự mở đường hội nhập của văn học nhà nho Nam Bộ trong quá trình phát triển văn học từ nửa sau thế kỷ XIX" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 7 (Tập: 1) , 2018 , 67-69
Trần Thị Kim Trang (1), "Phủ định biện chứng đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx
Vũ Thị Hiền (1), "Cấu trúc của hành động hỏi, yêu cầu và từ chối trong giao tiếp hành chính trên một số địa bàn tỉnh Đồng Tháp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: 0) , 2018 , 1859-2694
Võ Thị Nhỏ (1), "Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ứng dụng rèn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: 0) , 2018 , 1859-2694
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Các kiểu nhân vật trong truyện ngắn Lý Văn Sâm" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 3 (Tập: 1) , 2017 , 145-149
Giang Thị Trúc Mai (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Tầm quan trọng của người quản lý trong hoạt động giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 9 (Tập: ) , 2017 , xx
Lê Thị Thanh (1), "Đánh giá về công tác tổ chức hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 7 (Tập: 0) , 2017 , xx
Hà Thị Thanh Nga (1), Lê Thị Thanh Lan (2), "Những định hướng giáo dục trẻ em trong truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: 0) , 2017 , 1859-2694
Nguyễn Thị Hồng Khoa (1), "Sự hình thành khà năng định hướng trong không gian của trẻ mầm non" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 7 (Tập: ) , 2017 , 1859-2694
Lê Thị Kim Anh (1), "Một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua các sự kiện xã hội" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: 0) , 2015 , 1859-2694
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), Huỳnh Hoa Thoại (2), "Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm hình thành tính sáng tạo cho trẻ mầm non" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 7 (Tập: 0) , 2015 , 1859-2694
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), "Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 3 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2694
Nguyễn Thị Quốc Minh (1), "Vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 10 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2694
Võ Thị Bích Vân (1), "Cơ sở lý luận về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 11 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2694
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi thường gặp trong sử dụng thì tiếng Anh của người Việt" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2008 , 23-28
Đỗ Minh Hùng (1), "Về việc kết hợp rèn luyện kĩ năng và nâng cao kiến thức ngữ pháp trong dạy-học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: ) , 2007 , 40-42

QUAN TÂM NHIỀU