BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Phương diện con người trong truyện ngắn Tiền Giang (1975-2005)" , Diễn đàn Văn nghệ VN (ISSN:0863-3093) , Số 274 (Tập: ) , 2017 , 0868-3093
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Trải nghiệm phân tâm học trọng Huỳnh Thu Hậu - Cuộc phiêu lưu của chữ" , Diễn đàn Văn nghệ VN (ISSN:0863-3093) , Số 272 (Tập: ) , 2017 , 0868-3093

QUAN TÂM NHIỀU