BÀI BÁO KHOA HỌC


Phùng Thái Dương (1), Huỳnh Thị Kiều Trâm (2), Phan Văn Tuấn (3), "Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp" , Du lịch (ISSN:0866-7373) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Tấn Lực (1), Phạm Ánh Tuyết (2), "Định vị hình ảnh du lịch Đồng Tháp" , Du lịch (ISSN:0866-7373) , Số 5 (Tập: ) , 2016 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU