BÀI BÁO KHOA HỌC


Hoàng Thị Thùy Dương (1), Trần Minh Tuyết (2), Lê Thị Kim Hiếu (3), "Câu hỏi vấn đáp tìm tòi - hình thức đặt câu hỏi phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong dạy học hóa học của học sinh ở THCS" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 62 (Tập: 162) , 2012 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), Võ Thị Thùy Linh (3), Huỳnh Thị Tuyết Loan (4), "Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử theo phương pháp ion -electron trong môi trường kiềm" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 8 (Tập: 164) , 2012 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Một số sai lầm khi áp dụng phương pháp giải nhanh trắc nghiệm" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 20 (Tập: 176) , 2012 , xx-xx
Dương Huy Cẩn (1), "Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Hóa học phổ thông" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 2 (Tập: 158) , 2012 , 0866-7004
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Gợi ý giải nhanh đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Hoá học - Khối B (Mã đề 174)" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 11 (Tập: 143) , 2011 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), "Bạn biết gì về Hoá học trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 16 (Tập: 124) , 2010 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Lê Văn Năm (2), "Bài tập trắc nghiệm về bảo vệ môi trường chương Nitơ - Photpho" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 22 (Tập: 106) , 2009 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Một số vấn đề mới về phản ứng axit - bazơ" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 14 (Tập: 98) , 2009 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Hệ thống tình huống câu hỏi có vấn đề trong chương trình hóa hữu cơ 11" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 12 (Tập: 84) , 2008 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Nguyễn Khoái (2), Đinh Quang Khiếu (3), "Tổng hợp TiO2 kích thước nano trong môi trường kiềm có sự hỗ trợ bằng vi sóng" , Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004) , Số 59 (Tập: 11) , 2006 , 75-80

QUAN TÂM NHIỀU