BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Một số ý kiến về giảng dạy văn học nhà nho yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trong trường đại học sư phạm và phổ thông hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 1) , 2018 , 33-35
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 10-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 5-9
Nguyễn Bích Hằng (1), "Đổi mới phương pháp dạy học môn đàn phím điện tử cho sinh viên Ngành Giáo dục Mầm non" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , 1859-0810
Phạm Thị Minh Hiếu (1), "Vẽ đẹp của tính giáo dục học sinh trong truyện đồng thoại của Võ Quang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , 2354-0753
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Những thành tố của năng lực dạy học số học của sinh viên ngành giáo dục tiểu học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 429 (Tập: 1) , 2018 , 2354-0753
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Thực trạng phát triển năng lực dạy học số học cho SV ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 427 (Tập: 1) , 2018 , 2354-0753
Lê Thị Thanh Sang (1), "Chuẩn bị tâm lý sẳn sàng cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi vào lớp 1" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 2) , 2018 , 2354-0753
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên Tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 420 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ toán học cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 417 (Tập: 11) , 2017 , xx
Nguyen Van De (1), "Discussion on the teacher traning competencies in universities/faculties of education in Mekong delta region" , Vietnam Journal of Education (ISSN:2354-0753) , Vol 1 (Issue: 11) , 2017 , 20-23
Lê Thị Thanh Sang (1), "Trải nghiệm khám phá khoa học đối với sự phát triển ngôn ngữ nói của trẻ khiếm thính 5-6 tuổi" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 138 (Tập: 0) , 2017 , 0866-3662
Lê Thị Kim Anh (1), "Một số hoạt động trải nghiệm nhằm kích thích tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục hành vi bảo vệ môi trường " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 2354-0753
Nguyễn Thị Yến Phi (1), "Hình thành năng lực dạy học giải toán có lời văn cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 386 (Tập: 2) , 2016 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Xây dựng các bài tập môn Kĩ thuật số theo định hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 386 (Tập: 7) , 2016 , xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , 258-262
12345678

QUAN TÂM NHIỀU