BÀI BÁO KHOA HỌC


Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 10-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 5-9
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ toán học cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 417 (Tập: 11) , 2017 , xx
Nguyen Van De (1), "Discussion on the teacher traning competencies in universities/faculties of education in Mekong delta region" , Vietnam Journal of Education (ISSN:2354-0753) , Vol 1 (Issue: 11) , 2017 , 20-23
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , 258-262
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ ở các trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 391 (Tập: ) , 2016 , 9-12
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2016 , 23-26
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Phát triển mô hình cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2016 , 259-261
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2015 , 57-60
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Giáo dục kỹ năng lăng nghe cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 363 (Tập: ) , 2015 , 20-25
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong quá trình học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2015 , 17-24
Nguyễn Kim Chuyên (1), "Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2015 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Làm việc nhóm - Kỹ năng cần bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 353 (Tập: 3) , 2015 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện kỹ năng liên tưởng và huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học giải toán bất đẳng thức" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 330 (Tập: 2) , 2014 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng giáo dục phương pháp đọc sách cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học thành phố Sa Đéc" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 340 (Tập: ) , 2014 , 32-34
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 324 (Tập: 2) , 2013 , xx
Đỗ Minh Hùng (1), "Thuật ngữ tiếng Anh về các chiến lược học ngoại ngữ" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2012 , 78-80
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Vận dụng phương pháp dạy học khám phá với giả thuyết khoa học trong dạy học định lý chương tổ hợp xác xuất (Đại số - Giải tích 11)" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2012 , xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Hệ thống kỹ năng sống cần giáo dục cho con người ở mọi lứa tuổi" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2012 , 7-8
123

QUAN TÂM NHIỀU