BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Phú (1), "Một số ý kiến về giảng dạy văn học nhà nho yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trong trường đại học sư phạm và phổ thông hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 1) , 2018 , 33-35
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 10-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 5-9
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên Tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 420 (Tập: 2) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ toán học cho học sinh trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 417 (Tập: 11) , 2017 , xx
Nguyen Van De (1), "Discussion on the teacher traning competencies in universities/faculties of education in Mekong delta region" , Vietnam Journal of Education (ISSN:2354-0753) , Vol 1 (Issue: 11) , 2017 , 20-23
Nguyễn Thị Yến Phi (1), "Hình thành năng lực dạy học giải toán có lời văn cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 386 (Tập: 2) , 2016 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Xây dựng các bài tập môn Kĩ thuật số theo định hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 386 (Tập: 7) , 2016 , xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , 258-262
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ ở các trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 391 (Tập: ) , 2016 , 9-12
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2016 , 23-26
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Phát triển mô hình cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2016 , 259-261
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 5) , 2015 , 57-60
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Giáo dục kỹ năng lăng nghe cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang " , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 363 (Tập: ) , 2015 , 20-25
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong quá trình học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 12 (Tập: ) , 2015 , 17-24
Nguyễn Kim Chuyên (1), "Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2015 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Làm việc nhóm - Kỹ năng cần bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 353 (Tập: 3) , 2015 , xx
123

QUAN TÂM NHIỀU